Beauty Tip
คลาสสัมมนาใหญ่แห่งปี สุด Exclusive "PASSION AWAKENING ปลุกไฟ ไปให้ถึงความสำเร็จ"

19 August 2023


วิฟสกิน จัดงานคลาสสัมมนาใหญ่แห่งปี สุด Exclusive !! "PASSION AWAKENING ปลุกไฟ ไปให้ถึงความสำเร็จ" ที่สร้างแรงบันดาลใจ โดย “ครูเงาะ” พร้อมด้วย 4 บอสแห่งวิฟสกิน โดยมี Partner ผู้ประสบความสำเร็จ ทำยอดขายทะลุเป้า เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้จำนวนมาก
ซึ่งสิ่งที่ทุกคนในคลาสจะได้เรียนรู้ครั้งนี้คือ
• การสร้าง Mind Set ความเป็นเจ้าของธุรกิจ แบบรวยสุข
• วิธีคิดแบบคนประสบความสำเร็จ
• ค้นพบคุณค่า รักและศรัทธาในตัวเอง
• ศาสตร์แห่งการสื่อสาร บริหารทุกความสัมพันธ์ให้ได้หัวใจแบบยั่งยืน
• วิธีใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ดีขึ้นในทุกมิติ
• ทักษะการสื่อสารหน้ากล้อง
• เทคนิคการพูดและนำเสนอตัวเองในคลิปสั้น, Live และการสร้าง Story Telling


นอกจากการสร้าง Mindset แล้ว ยังได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รวมถึงได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถเรียนรู้ได้จากคลาสสุด Exclusive ที่วิฟสกินจัดให้เท่านั้น พร้อมต่อยอดในการใช้ชีวิตได้แบบรวยสุข