Store
Eve&Boy สาขา Asok ตึก BB Building ชั้น 1 (ติดแกรมมี่)
เลขที่ 54 ถนน สุขมวิท 21 (อโศก) ตําบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร10110
ติดต่อ: 095-167-1118 ,097-283-3675
Eve&Boy สาขา Siam Square ซอย 1
เลขที่ 186-186/4 ถนน พระราม 1 ตําบล/แขวง ปทุมวัน อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ: 063-712-1302 ,089-771-8164
Eve&Boy สาขา Fashion Island ชั้น 2
เลขที่ 587, 589, 589/7-9 อาคาร ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ 2023-26 ชั้นที่ 2 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ: 02-022-4811 ,099-769-6997
Eve&Boy สาขา The Mall บางกะปิ ชั้น 3
อาคาร ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ห้องเลขที่3 เอส-ซี14เอ-15เอ ชั้นที่ 3 เลขที่ 3522 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร10240
ติดต่อ: 063-712-1305 ,064-687-8995
Eve&Boy สาขา The Mall บางแค ชั้น 1
อาคาร ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแค ช้ันที่ 1 ห้องเลขที่ 1f-f5-f7 ชั้นที่ 1 เลขที่ 518 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
ติดต่อ: 063-712-1560 ,061-969-9694
Eve&Boy สาขา เทอมินอล 21 พัทยา ชั้น G
เลขที่ 777 อาคารศูนย์การค้าเทอมินอล21 พัทยา ห้องเลขที่ จี019-จี022 ช้ันที่จี หมู่ที่6 ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ติดต่อ: 080-439-3284
Eve&Boy สาขา Siam Square One วัน ชั้น LG
อาคาร สยามสแควร์วัน ห้องเลขที่ เอฟเอสแอลจี 008 ชั้นที่ แอลจี เลขที่ 388 ถนนพระราม 1 ตําบล/แขวง ปทุมวัน อำเภอ/เขต ปทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานคร10330
ติดต่อ: 064-301-6674 , 080-981-6936
Eve&Boy สาขา Terminal 21 ชั้น 3
เลขที่ 88 อาคาร ศูนย์การค้าเทอมินอล21 ห้องเลขที่ SH-3-008 ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ: 02-022-4812 ,086-383-6125
Eve&Boy สาขา Mega Bangna ชั้น 1
อาคาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา ห้องเลขที่ 1472,1474 ชั้นที่ 1 เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ถนน บางนา-ตราด ตําบล/แขวง บางแก้วอําเภอ/เขต บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อ: 095-579-0626 ,082-249-2343
Eve&Boy สาขา Zpell @ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1
อาคาร ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ห้องเลขที่ พีแอล2-1เอสเอชพี014-017 เลขที่ 94 ตําบล/แขวง ประชาธิปัตย์ อําเภอ/เขต ธัญบุรีจังหวัด ปทุมธานี 12130
ติดต่อ: 095-167-1119 ,098-257-9434